قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : تاريخ تمدن نمايش رکورد 1 تا 3 از 3 رکورد
برو به صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۹۱۱۳ 0 null موجود
 
غ‍رب‌ وآخ‍رال‍زم‍ان‌
شماره مدرک : ۳۳۸۶
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭CB‬,‭۲۴۵‬,‭‌ش۷‌غ۴‬,‭۱۳۹۰‬
رده دیویی : ‭۹۰۹‬ ‭۰۹۸۲۱‬ ‭۱۳۹۰‬
سر شناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
عنوان : غ‍رب‌ وآخ‍رال‍زم‍ان‌
تکرار نام پدیدآور : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌
صفحه شمار : ۲۱۶ص‌
کتابنامه : ۲۰۹-۲۱۵
ISBN : ‭978-964-6938-17-5‬
موضوع ها : غ‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ - ق‍رن‌ ۲۰ م‌/آخ‍ر ال‍زم‍ان‌
شناسه ها : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌
  خروجی ISO |  خروجی XML