کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : New York
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Artificial intelligence
Switching circuits
Statistics
Matrices
Time- series analysis
Operating systems (Computers)
Parallel processing (Electronic computers)
Computer engineering
Object- oriented programming (Computer science)
Differential equations
Parallel processing (Electronic computers
VHDL (Computer hardware description language
Statistics- Problems, exercises, etc
Calculus
PL/I (Computer program language
FORTH (Computer program language
OS/2 (Computer operating system
Mathematical optimization
Mathematics- Popular works
 
پدیدآور:
Chong, Edwin K. P.
Bernstein, Stephen
Toppen, David L.
Hughes, Joan Kirkby
Hill, Frederick J.
Ben- Ari, M
Watkins, David S.
Meyer, Bertrand
Nguyen, Thuyen
Pourahmadi, Mohsen
Ayres, Frank
Perry, Douglas L
Penrose, Roger
Hill, Fredrick J.
Brinch Hansen, Per, 1938- 1973.
Devlin, Keith J.
Quinn, Michael J.
Montgomery, Douglas C
Ross, Shepley L
 
ناشر:
Penguin books
Prentice Hall
Freeman
Wiley- Interscience
Wiely
McGraw-Hill
Wiley
Brady books
Prentice- Hall
McGraw- Hill
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
language of mathematics: making the invisible visible
Devlin, Keith J. ؛  New York Freeman   ، 1998
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's autline of calculus
Ayres, Frank ؛  New York McGraw- Hill   ، c1999
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of elements of statistics I: differential statistics and probability
Bernstein, Stephen ؛  New York McGraw- Hill   ، c1999
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of time series analysis and prediction theory
Pourahmadi, Mohsen ؛  New York Wiley- Interscience   ، c2001
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Advanced programmer's guide to OS/2
Nguyen, Thuyen ؛  New York Brady books   ، c1989
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Forth, an applications approach
Toppen, David L. ؛  New York McGraw-Hill   ، c1985
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to switching theory and logical design
Hill, Fredrick J. ؛  New York Wiley   ، c1981
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
PL/I structured programming
Hughes, Joan Kirkby ؛  New York Wiely   ، c1979
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Digital systems: hardware organization and design
Hill, Frederick J. ؛  New York Wiley   ، c1978
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Differential equations
Ross, Shepley L ؛  New York Wiley   ، c1984
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
VHDL
Perry, Douglas L ؛  New York McGraw- Hill   ، c1991
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Operating system principles
Brinch Hansen, Per, 1938- 1973. ؛  New York Prentice- Hall   ، 1990
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Object- oriented software construction
Meyer, Bertrand ؛  New York Prentice- Hall   ، c1988
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Principles of concurrent and distributed programming
Ben- Ari, M ؛  New York Prentice Hall   ، c1990
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Designing efficient algorithms for parallel computers
Quinn, Michael J. ؛  New York McGraw- Hill   ، c1987
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Emperor's new mind: concerning computer, Minds, and the laws of physics
Penrose, Roger ؛  New York Penguin books   ، c1991
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
A course in time series analysis
New York John Wiley   ، c2001
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of matrix computations
Watkins, David S. ؛  New York Wiley- Interscience   ، c2002
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
introduction to optimization
Chong, Edwin K. P. ؛  New York Wiley- Interscience   ، c2001
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Applied statistics and probability for engineers
Montgomery, Douglas C ؛  New York Wiley   ، c2003
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9