کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ۱.م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌۱۴.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌۱۴.
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شتابزده
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۴آ۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک