کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ۱.ری‍اض‍ی‍ات‌.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ری‍اض‍ی‍ات‌.
 
پدیدآور:
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
یمینی ،امیرهوشنگ ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ی۸‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک