کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ۱.خ‍ارک‌ - ت‍اری‍خ‌.۲ . خ‍ارک‌ -ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.خ‍ارک‌ - ت‍اری‍خ‌.۲ . خ‍ارک‌ -ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌.
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د ، ج‍لال‌
 
ناشر:
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جزیره خارک در یتیم خلیج فارس
آل احمد ، جلال ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲،۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۴۴‬,‭آ۷‌ج۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک