کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ۱.اورازان‌-آداب‌ و رس‍وم‌.۲. اورازان‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.اورازان‌-آداب‌ و رس‍وم‌.۲. اورازان‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا.
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
 
ناشر:
دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اورازان ،وضع محل ،آداب و رسوم ،فلکلور،لهجه .
آل احمد، جلال ؛  تهران دانش   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک