کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ی‌ خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
[ت‍ه‍ران‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی سازه
کرمی خانیکی ، علی ؛  ۱۳۶۹ [تهران ]   ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک