کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ف‍رت‍رن‌ (زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
۱.س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا.۲ . ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ ،م‍ک‍ه‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌.
م‍ح‍م‍د پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌(ص‌ )-۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌ - ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
اس‍لام‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
ج‍ب‍ه‌ دار م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز
م‍ح‍م‍د پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌(ص‌)
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ب‍ورن‍ت‌
س‍ای‍م‍ون‌، ک‍ی‍ث‌ ر
 
ناشر:
م‍ع‍رف‍ت‌
ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ص‍درا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ آری‍ام‍ه‍ر
رواق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات
آل احمد،جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۰۸‬,‭آ۷‌خ۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن .به ضمیمه ۱۴۵ مساله جدید
جبه دار مارالانی ، پرویز ؛  تهران معرفت   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ده گفتار
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰/۵‬,‭‌م۶د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ده گفتار
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰/۵‬,‭‌م۶د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاوش ژئوفیزیکی
دبرین ، میلتون بورنت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نهج الفصاحه ، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص )با ترجمه فارسی بانضمام فهرست موضوعی
محمد پیامبر اسلام (ص ) ؛  [تهران ] جاویدان علمی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۲‬,‭‌پ۲‌ن۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک
سایمون ، کیث ر ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی آریامهر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۲۵/۲‬,‭‌س ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک