کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جعبه ابزارهای [ MATLAB مطلب ]
گودرزوند چگینی ، امیر ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌گ۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک