کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ت‍ل‌، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ت‍ل‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برکلی
کیتل ، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک حالت جامد
کیتل ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۹آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک