کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ک‍رش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جامع آمار واحتمال
کیانی ، مهدی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ک ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک