کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۵۱
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ص‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ک‍اه‍ه‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
 
ناشر:
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ن‍ص‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
س‍روش‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱ [هشت هزار و پنجاه و یک ]
مزیدی ، محمد علی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای [ AVR ای .وی .آر]
کاهه ، علی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۲۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترل های خانواده [ AVR ای .وی .آر]
حسینی ، مصطفی ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌گ۹‌ح۵۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
[VR & condevisionAای .وی .آر اند کندوویژن ]
مصلایی ، محمد امین ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی کاربردی میکروکنترلرهای AVR, PIC, MCS- 51
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک