کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍زی‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍زی‍گ‌
ک‍ری‍زی‍گ‌، ای‍روی‍ن‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
John Wiley & Sons ;
ارگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، ایروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
%scitamehtam gnireenigne decnavdA
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  New York John Wiley & Sons ;   ، 9791 , , 8531.=
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴‍ف‍لا ۴‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ %کریزیگ %، اروین %، اروین ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،]۱۳۶۳ . [
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر ۱۳۶۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک