کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍زی‍گ‌، ای‍روی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍زی‍گ‌، ای‍روی‍ن‌
 
ناشر:
ارگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، ایروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک