کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
داده‌ه‍ای‌ ک‍لان‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د -م‍س‍ائ‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌ روز، ع‍ب‍دال‍ج‍واد
اش‍ک‍راف‍ت‌، ن‍ی‍ل‌
ک‍ری‍ش‍ان‌، ک‍ری‍ش‌
ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹
 
ناشر:
س‍راف‍راز
چ‍ک‍ام‍ه‌ ب‍اران‌
ب‍ره‍ان‌ ص‍ادق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد۲
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد پیشرفته
اشکرافت ، نیل ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه معراج السعاده و حلیه المتقین
قمی ، عباس ، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹ ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۸۸۳۵۰۵،آدرس ناشر :جاده مخصوص کرج -نرسیده به شهرک اکباتان -خ بیمه یکم -ک ۱۹ -ساختمان سولماز-واحد۳ برهان صادق   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۷۵‬,‭‌ن۴‌م۶۰۱۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه یی بر کلان داده ها؛ مفاهیم و کاربردها
کریشان ، کریش ؛  کرج bتلفن ناشر : ۰۲۶۳۴۴۹۵۶۰۲،آدرس ناشر :کرج بلوار موذن ابتدای شهرک جهازیها پلاک ۳۱ چکامه باران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۷۶/د۲۵،‌ک۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک