کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ان‍ت‍و، م‍ارک‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دل‍ف‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ان‍ت‍و، م‍ارک‍و
 
ناشر:
ن‍ی‍ک‍ا
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل دلفی ۷
کانتو، مارکو ؛  مشهد نیکا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Delphi 7 دلفی ۷]
کانتو، مارکو ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک