کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍ی‍ت‍چ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ت‍چ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تئوری بانکهای اطلاعاتی
چیتچیان ، محمد حسین ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌چ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک