کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحلیل سریهای زمانی
چتفیلد، کریستوفر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌چ ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک