کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
اخ‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منو ها درC
پینسون ، جیمز ؛  تهران اختر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌پ۹۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک