کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ی‍لای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
 
پدیدآور:
پ‍ی‍لای‌
 
ناشر:
آذرب‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و راه حلهای فیزیک حالت جامد
پیلای ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌پ ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک