کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -طراح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- طراح‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍رور اس‌ . ک‍ی‍و .ال‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ارم‍ن‌، اری‍ک‌
ه‍دای‍ت‌ ف‍ر، ام‍ی‍ر م‍ه‍دی‌
ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ان‍ی‌، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
گ‍ان‍درول‍ی‌، م‍ای‍ک‌
 
ناشر:
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
:ن‍اق‍وس‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و اجرای پایگاه داده ها
هدایت فر، امیر مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ه۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی دلفی
هارمن ، اریک ؛  سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۸‌ه۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع SQL Server
گاندرولی ، مایک ؛  تهران نگین دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶/۹‬,‭‌س۴‌گ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ADO.NET]آ. دی . او. نت ]
قاسم نیا همدانی ، مانی ، ۱۳۵۲ - ، مترجم ؛  تهران :ناقوس   ، ،۱۳۸۱ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲ر۹۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک