کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وای‍ل‍ی‌، ک‍لارس‌ ری‍م‍ون‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارس‌ ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
وایلی ، کلارس ریموند ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭و۲‌م۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک