کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
س‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
داراس‍ک‍ار، راج‍ی‍و
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گنجهای پنهان در[ Cسی ]
داراسکار، راجیو ؛  [تهران ] هنرستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربرد آنها "راهنمای چرچیل "
یعقوبی فر، محمد ؛  [تهران ] هنرستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭۱۳۷۶‍چ۴‌م۲۲۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک