کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍اس‍ه‌ گ‍اوا، آک‍ی‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ال‍ی‍ت‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اس‍ه‌ گ‍اوا، آک‍ی‍را
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سالیتونهای نوری در فیبرها
هاسه گاوا، آکیرا ؛  تهران نشر فال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۲۶‬,‭‌س۲‌ه۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک