کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ادی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ورال‍ل‍ه‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ه‍ادی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال علوم پایه و مهندسی
نورالله ، احمد ؛  تهران هادیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک