کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ج‍وزف‌ س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ زای‌ ل‍اگ‌ زد۸۰
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ج‍وزف‌ س‍ی‌
 
ناشر:
:م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ طور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
%2 koob :gnicafretni dna gnimmargorp rossecorporcim 08-Z
نیکلز، جوزف سی %.نیکلز، جوزف سی . ؛  ]بی جا[ :موسسه انتشارات طور   ، ،۱۳۶۶ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸/۷۶،‌ن ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک