کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ل‍وت‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌ ،۱۴۸۳- ۱۵۴۶
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
ف‍اس‍دی‍ک‌، ه‍ری‌ ام‍رس‍ون‌
ع‍ظی‍م‌زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ل‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ (ن‍ی‍ل‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نفرین زمین با شش تصویر ا.هانیبال الخاص
آل احمد،جلال ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مارتین لوتر :اصلاحگر کلیسا
فاسدیک ، هری امرسون ؛  تهران نیل ، فرانکلین   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۳۲۵‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و پردازش داده ها
عظیم زاده تهرانی ، محمود ؛  تهران ابوریحان (نیل )   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۶‌م۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک