کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ور ع‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
خ‍دای‍ون‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ور ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس
خدایوندی ، عبدالحسین ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک