کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ع‍م‍ت‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها
نعمت بخش ، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۶۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک