کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظری‍ه‌ گ‍ره‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ گ‍ره‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍اف‍م‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ اچ‌.
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گرهها
کافمن ، لوئیس اچ . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۲/۲‬,‭‌ک۲۴‌گ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک