کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رو م‍غ‍ن‍اطی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رو م‍غ‍ن‍اطی‍س‌
 
پدیدآور:
ری‍ت‍س‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه الکترومغناطیس
ریتس ، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه الکترومغناطیس
ریتس ، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک