کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ری‍ن‍گ‌، اوار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ن‍ری‍ن‍گ‌، اوار
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و نظریه ماتریسها
نرینگ ، اوار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ن۴‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک