کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍زاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در ریاضیات عمومی موفق باشیم
نجفی ، بهزاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۳۳‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک