کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ازگ‍وی‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍ازگ‍وی‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ارک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین در حل مسائل مکانیک سیالات شامل حل تشریحی و قدم به قدم ۳۸۸ مسئله
نازگویی ، مسعود ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف ۲‌م۷۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک