کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ت‍ی‍م‍وری‍ان‌ ،۷۷۱- ۹۱۱ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمنان
میر جعفری ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹۷‬,‭‌م۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک