کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ود، ال‍ک‍س‍ان‍در م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ار ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ود، ال‍ک‍س‍ان‍در م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه آمار
مود، الکساندر مک فارلین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م ۸‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک