کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی کنکور کارشناسی ارشد :مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی مدیریت سیستم و بهره وری
[تهران ] شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۷۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک