کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی آمار
مدنی ، علی ؛  تهران موسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه احتمال معاصر
مدنی ، علی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌م ۴‌م۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی نظریه احتمال
مدنی ، علی ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌م ۴‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک