کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیت هولد، لوئیس ؛  [تهران ] علوم نوین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک