کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د -م‍س‍ائ‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د -م‍س‍ائ‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌ روز، ع‍ب‍دال‍ج‍واد
 
ناشر:
س‍راف‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد۲
نوین روز، عبدالجواد ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶/۵‬,‭‌ن۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک