کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌،ح‍س‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ل‍وه‌
چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمینه بحث درباره آیین نگارش
شریعت ، محمد جواد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ش۴ز۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی -فنی
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان وادبیات فارسی عمومی
ذوالفقاری ،حسن ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BIR‬,‭۴۰۰۳‬,‭ذ۹ز۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک