کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍واج‌ ص‍وت‌
ل‍وت‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌ ،۱۴۸۳- ۱۵۴۶
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
۱.ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
 
پدیدآور:
آری‍ن‌ پ‍ور،ی‍ح‍ی‍ی‌
ک‍ی‍ن‍زل‍ر، لارن‍س‌
ف‍اس‍دی‍ک‌، ه‍ری‌ ام‍رس‍ون‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ج‍ی‍ب‍ی‌ ؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از صبا تا نیما،تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی
آرین پور،یحیی ؛  تهران جیبی ؛ فرانکلین   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭آ۴‌ف‍لا۴۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آکوستیک
کینزلر، لارنس ؛  تهران فرانکلین   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۴۳‬,‭‌ک ۹‌م۲‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مارتین لوتر :اصلاحگر کلیسا
فاسدیک ، هری امرسون ؛  تهران نیل ، فرانکلین   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۳۲۵‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران فرانکلین   ، ۱۳۵۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۶آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک