کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍اک‍س‌ پ‍رو(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو۲.۶ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍اک‍س‌ پ‍رو(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۳۲
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍ون‍ز، ادوارد
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
:م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ه‍ی‍م‌
:ن‍ش‍ر س‍م‍ن‌
س‍م‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی به کمک Fox PRO
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد دانشگاه مشهد، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۶۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی Fox Pro 2.6 For Dos با چند مطلب جدید ، تکنیک Rushmore EXE ، مدیر کاتالوگ یا ... برای ساختن فایل
جونز، ادوارد ؛  فهیم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌ج۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [FOX فاکس ]
آجیگل ، محمد حسن ؛  تهران سمن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲آ۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Fox ]فاکس ]
آجیگل ، محمدحسن ؛  تهران :نشر سمن   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک