کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍اک‍س‌، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ت‍راح‌ -آم‍وزش‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ان‌
 
پدیدآور:
ف‍اک‍س‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نظافت عقب ماندگان ذهنی :برنامه ای سریع برای نظافت کردن بطورمستقل در روز و شب
فاکس ، ریچارد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۴‬,‭‌م۵‌ف۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک