کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍اپ‍ورم‍ق‍دم‌، رض‍ا
 
ناشر:
اطل‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عناصر:تاریخجه ،خواص ، طرزتهیه و کاربرد برای دوره های پیشدانشگاهی و دانشگاهی
آقاپورمقدم ، رضا ؛  [تهران ] اطلس   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک