کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسایل حساب دیفرانسیل و هندسه تحلیلی جدید
علیزاده ، محمدحسین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۲۹۱۹۸,نمابر ناشر ;۸۸۵۵۵۹۳۲ انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵۲۵۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک