کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ (.ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
م‍ه‍رع‍ل‍ی‍زاده‌، ی‍د ال‍ل‍ه‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ا
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز مبانی SPSS 12.0
تهران شرکت غزال جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS. 14 آمار توصیفی ، تحلیل همبستگی ، جداول توافقی ، شکلهای آماری ...
صادقی ، علی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص۱۷آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع spss 14
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار [spss اس .پی . اس .اس . ]در محیط ویندوز
مهرعلیزاده ، ید الله ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها باSpss 15
نوروسیس ، ماریا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن ۹‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک