کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍لام‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍لام‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
علامت ساز، محمدحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 238 نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ع۸آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک