کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌
 
پدیدآور:
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
 
ناشر:
ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد عصر جدید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک