کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍اب‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ت‍ل‍ب‌
دل‍ف‌ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
پ‍ره‍ی‍زگ‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ن‍ج‍ری‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
ع‍اب‍د
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
پرهیزگاری ، مسعود ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌پ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها تحت دلفی
پرهیزگاری ، مسعود ؛  [تهران ] عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه نویسی به زبان پاسکال
حقیقی ، منصور ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۹/۷۳‬,‭‌پ۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.6
تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۱۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 8.2 2013bهمراه با آموزش مباحث ...
تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۱۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB
تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭۲ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سنجری ، احمدرضا، ۱۳۳۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :02166513321 عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک